Zwrot i reklamacja

ZWROT

Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie meble-paczka.pl produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).
Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji.

W jaki sposób dokonać zwrotu?

Zwrotu dokonujemy wypełniając formularz zwrotu towaru dołączając dokumenty potwierdzające zakup towaru wraz z towarem na adres sklepu: ul. Główna 72,42-280 Częstochowa

Do momentu odbioru przesyłki przez nasz magazyn jesteś właścicielem towaru.
W razie problemów zawsze możesz skontaktować się z nami, wysyłając maila na adres e.rostkowska1@onet.pl (podaj nam datę i numer zamówienia w tytule maila).

WAŻNE

zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadkach w niej wskazanych (m.in. w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na specjalne zamówienie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb);
przesyłka nie może być nadana za pobraniem.
Ty– jako Konsument – ponosisz jednak koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, meble-paczka.pl zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy spośród zawartych w ofercie sprzedaży).

Pamiętaj o tym, że zwrotu pieniędzy dokonujemy do 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki.

Zachęcamy Cię również do zapoznania się z Regulaminem sklepu, umieszczonego na naszej stronie internetowej.

RĘKOJMIA I REKLAMACJA

Z tytułu rękojmi sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru.

O wadzie fizycznej mówimy jeżeli rzecz:

nie ma właściwości, które powinna mieć;
nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca;
nie nadaje się do celu, o którym poinformował sprzedawca;
jest niekompletna;
jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona.
Wada prawna polega na tym, że sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawami na rzecz osoby trzeciej.

W ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsument możesz żądać:

wymiany towaru na nowy;
naprawy towaru;
obniżenia ceny;
odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;
kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona.

Jeżeli zakupiona rzecz ma wadę, masz prawo złożyć REKLAMACJĘ, w której określisz swoje wymagania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu opisanego na karcie produktu (tj. do stanu zgodności z umową).

Jak złożyć Reklamację?


Aby zgłoszona przez Ciebie reklamacja została rozpatrzona powinieneś złożyć ją i przesłać na adres e-mail: e.rostkowska1@onet.pl (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia wraz datą zamówienia).

W celu ułatwienia procesu reklamacji prosimy podać następujące informacje:

numer zamówienia paragon lub inny dowód zakupu potwierdzający zakup w naszym sklepie;
opis wady;
zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania, w którym zamówienie zostało dostarczone;
w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).
Do zgłoszonej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.

W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.